Drive-In-Testing

Snabb och enkel testning för Covid-19,
vid Ullevi

Boka tid

Snabb och enkel testning

Då vårdens testkapacitet är under högt tryck i och med den pågående allvarliga samhällssmittspridningen, erbjuder vi nu möjligheten till snabb och effektiv testning vid vår drive-in-teststation vid Ullevi. Här kan du testa dig både för pågående och genomgången smitta, och även få läkarintyg i det fall du måste ut och resa. Nedan finner du utförligare information om varför vi anser detta vara av högsta vikt samt de olika testen vi erbjuder.

Testning för pågående smitta

Vi erbjuder två typer av tester för pågående smitta, ett antigentest och ett PCR-test. Till dessa erbjuder vi även intyg.

Antigentest Covid-19 (Snabbtest för pågående smitta)

  • Test som snabbt mäter pågående infektion
  • Test tas genom svabb i bakre näsväggen
  • Testresultat erhålls digitalt inom 30-60 minuter

Antigentester är ett bra test för dig som snabbt och smidigt vill undersöka om du har covid-19, och är ett bra alternativ för dig som vill testa dig som en extra säkerhetsåtgärd innan du träffar nära och kära. Ett läkarintyg från ett negativt antigenstest gäller även som reseintyg i ett antal länder. Observera att ett negativt svar inte kan garantera att du inte bär på covid-19, så även om du får ett negativt testsvar bör du alltid vidta samtliga försiktighetsåtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Pris: 445 kr, med läkarintyg: 695 kr

Betalning sker på plats, med kort

Antigen test i näsan
Boka tid

PCR-test

  • Test som mäter pågående infektion, det test som använts i stor utsträckning sedan pandemins utbrott våren 2020
  • Test tas genom svabb via svalg och näsa
  • Provsvaret kommer digitalt på mellan 30-36 timmar.

Det mest tillförlitliga testet för påvisning av pågående smitta, men då testet kräver analys i labb tar det längre tid och är dyrare än antigentester. Ett negativt svar kan dock fortfarande inte garantera att du inte är sjuk i covid-19, så även om du får ett negativt testsvar bör du alltid vidta samtliga försiktighetsåtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Pris: 1095 kr, med läkarintyg: 1395 kr

Betalning sker på plats, med kort

PCR-test i svalget
Boka tid

Läkarintyg för resa

Har du tagit ett PCR- eller ett antigentest erbjuder vi även läkarsignerade intyg på resultatet. Dessa signeras av legitimerad läkare och skickas digitalt, för antigentest inom 30-60 minuter och för PCR-test inom 30-36 timmar . Dessa intyg behövs för att komma in i vissa länder eller slippa hårda karantänreglar vid inresa. Vilket typ av intyg som behövs skiljer sig mellan olika resmål och baseras på lokala restriktioner – se därmed till att du kontrollerar vad som är gällande för det resmål du ska besöka. Se www.swedenabroad.se för mer information.

Testning för antikroppar

Antikroppstest

  • Test som mäter antikroppar som bildas efter genomgången infektion av covid-19
  • Testet tas genom ett kapillärt blodprov (stick i fingret)
  • Testresultat erhålls digitalt inom 30 minuter

Om du testas positivt för antikroppar innebär det att du gått igenom en infektion i covid-19, och du bedöms då vara mindre mottaglig för återinfektion - även om hur komplett denna immunitet och dess varaktighet ännu inte är helt känd. Trots detta finns fortfarande en risk att du kan bli sjuk igen och att du kan sprida viruset vidare, varvid du fortfarande ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Pris: 295 kr

Betalning sker på plats, med kort

blodprov för antikroppstest
Boka tid

Varför behöver testkapaciteten öka?

I och med den stora samhällsspridningen är det viktigt att så många smittbärare som möjligt identifieras och isoleras för att bryta smittkedjor och trycka ner smittspridningen. I dagens svenska testuppsättning är kapaciteten under stort tryck varvid endast personer med symptom prioriteras. Ur ett smittspridningsperspektiv är däremot asymtomatiska smittbärare (folk som är sjuka utan symtom) minst lika viktiga att upptäcka för att hindra en vidare spridning. Därför är det essentiellt att bygga ut den svenska testkapaciteten så att det finns möjlighet för alla, oavsett om denna har symtom eller inte, att testa sig – speciellt i dessa jultider då många planerar att samlas med nära och kära.

Boka tid och drop in

Om du önskar testa dig under en bestämd tid kan du boka en tid här. Du bokar in dig i ett tidsintervall om 30 minuter inom vilket ditt test kommer att genomföras. Själva testproceduren tar endast ett par minuter och du kan därefter lämna testplatsen, resultat skickas därefter via sms.

Även möjligheten till drop-in finns om du besöker oss vid Ullevi under våra öppettider.

Drop-in tider är tillgängliga i mån av plats, och stänger 30 minuter innan stängning för bokade tider. Vi kan inte garantera att du kan få en plats. Om du behöver ett läkarintyg för resa rekommenderar vi att du bokar en plats.

Betalning sker på plats, med kort

  • 08:00 - 14:00
Test Pris med läkarintyg
Antigentest 445 kr 695 kr
PCR-test 1095 kr 1455 kr
Antikroppstest 295 kr
Antigentest + Antikropptest 650 kr 900 kr
PCR-test + Antikropptest 1195 kr 1345 kr

Hitta hit

Kör till Levgrensvägen. Kommer du från stan tar du höger in på testområdet precis efter att du har passerat Hugo Levins väg. Kommer du från andra hållet tar du vänster in på testområdet precis innan du kommer till Hugo Levins väg. Testområdet ligger på norra sidan av Valhalla IP, mittemot Ullevi. Följ skyltningen på plats så kommer du rätt.

Karta över området brevid Ullevi

Bakom initiativet

Vi som står bakom detta initiativ är företagen Noviral och MW Group. Gemensamt för oss är att vi alla ser ett stort värde i att möjligheten att testa sig breddas.

Noviral

Noviral är en av Nordens största aktörer inom distribution av Covid-19 tester. De var först in på den svenska marknaden med både antikroppstest och antigentest, har idag distribuerat över en halv miljon tester till över 25 länder och bidragit till flertalet akademiska studier för att säkerställa kvaliteten på de test de distribuerar.

MW Group

MW Group är ett modernt försvars- och säkerhetsföretag. De levererar tjänster som stärker samhällsviktiga funktioner.