Drive-In-Testing

Snabb och effektiv testning på företaget
skapar ett tryggare samhälle

Kontakta oss

Varför behöver testkapaciteten öka?

I och med den stora samhällsspridningen är det viktigt att så många smittbärare som möjligt identifieras och isoleras för att bryta smittkedjor och trycka ner smittspridningen. I dagens svenska testuppsättning är kapaciteten under stort tryck varvid endast personer med symptom prioriteras. Ur ett smittspridningsperspektiv är däremot asymtomatiska smittbärare (folk som är sjuka utan symtom) minst lika viktiga att upptäcka för att hindra en vidare spridning. För att minska smittspridningen på företag skyddar både företagets verksamhet och stärker samhället.

Snabb och effektiv testning

Testa företaget för Covid-19 tryggt och enkelt. Vi genomför snabbtester och PCR-tester. I de fall ni måste ut och resa kan ni även erhålla reseintyg. Resultatet kommer på sms eller mail.

Vår mobila teststation finns tillgänglig för grupp- och företagsbokningar i hela Skåne.

Testa er mot Covid-19 redan idag och minska risken att sprida smittan på företaget och i samhället.

Kontakta oss

Testning för pågående smitta

Vi erbjuder två typer av tester för pågående smitta, ett antigentest och ett PCR-test. Till dessa erbjuder vi även intyg.

Antigentest Covid-19 (Snabbtest för pågående smitta)

  • Test som snabbt mäter pågående infektion
  • Test tas genom svabb i bakre näsväggen
  • Testresultat erhålls digitalt inom 30-60 minuter

Antigentester är ett bra test för dig som snabbt och smidigt vill undersöka om du har Covid-19, och är ett bra alternativ för dig som vill testa dig som en extra säkerhetsåtgärd innan du träffar nära och kära. Ett läkarintyg från ett negativt antigenstest gäller även som reseintyg i ett antal länder. Observera att ett negativt svar inte kan garantera att du inte bär på Covid-19, så även om du får ett negativt testsvar bör du alltid vidta samtliga försiktighetsåtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Antigen test i näsan
Kontakta oss

PCR-test

  • Test som mäter pågående infektion, det test som använts i stor utsträckning sedan pandemins utbrott våren 2020
  • Test tas genom svabb via svalg och näsa
  • Provsvaret kommer digitalt på mellan 30-36 timmar.

Det mest tillförlitliga testet för påvisning av pågående smitta, men då testet kräver analys i labb tar det längre tid och är dyrare än antigentester. Ett negativt svar kan dock fortfarande inte garantera att du inte är sjuk i Covid-19, så även om du får ett negativt testsvar bör du alltid vidta samtliga försiktighetsåtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

PCR-test i svalget
Kontakta oss

Testning för antikroppar

Antikroppstest

  • Test som mäter antikroppar som bildas efter genomgången infektion av Covid-19
  • Testet tas genom ett kapillärt blodprov (stick i fingret)
  • Testresultat erhålls digitalt inom 30 minuter

Om du testas positivt för antikroppar innebär det att du gått igenom en infektion i Covid-19, och du bedöms då vara mindre mottaglig för återinfektion - även om hur komplett denna immunitet och dess varaktighet ännu inte är helt känd. Trots detta finns fortfarande en risk att du kan bli sjuk igen och att du kan sprida viruset vidare, varvid du fortfarande ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

blodprov för antikroppstest
Kontakta oss

Bakom initiativet

Vi som står bakom detta initiativ är företagen Noviral och MW Group. Gemensamt för oss är att vi alla ser ett stort värde i att möjligheten att testa sig breddas.

Noviral

Noviral är en av Nordens största aktörer inom distribution av Covid-19 tester. De var först in på den svenska marknaden med både antikroppstest och antigentest, har idag distribuerat över en halv miljon tester till över 25 länder och bidragit till flertalet akademiska studier för att säkerställa kvaliteten på de test de distribuerar.

MW Group

MW Group är ett modernt försvars- och säkerhetsföretag. De levererar tjänster som stärker samhällsviktiga funktioner.